Sprężone powietrze – pompy, filtry i inne dodatki

Sprężarki to narzędzia, z jakimi spotykamy się dosyć wielokrotnie. Są obecne w wielu zakładach przemysłowych, oraz… W każdym, przeciętnym domu! Wentylator, chłodziarka czy odkurzacz. To tylko drobne przykłady. Newralgicznym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Nieraz oczekiwany jest efekt wymuszenia przepływu medium. Jesteśmy w stanie również swobodnie zmienić temperaturę i gęstość wskazanego czynnika. Jak widać, sprężarka jest sprzętem zdolnym do przekształcania jednej formy energii w drugą. Na wlocie do zbiornika panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego.

Nazywamy je ciśnieniem ssawnym. Wybrane medium zostaje zassane, a po pewnym czasie sprężone. Dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz maszyny. Ciśnienie na wylocie powinno posiadać o wiele większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Zupełnie inaczej medium nie uwolni się ze zbiornika. Niezmiernie znaczącym elementem jakiejkolwiek sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów akompaniują wielkie straty energii w postaci ciepła.

Wskutek tego niebezużyteczna jest obecność chłodnicy. W przeciwstawnym wypadku, dojdzie do przegrzania maszyny, a nawet jej zniszczenia! Obowiązkiem sprężarki jest zwiększenie ciśnienia wyznaczonego gazu. Taki efekt nazywamy sprężaniem – tu potrzebne są akcesoria rodzaju https://pneumatyczny.com/13-sprezarki-kompresory-srubowe. Gazy mają luźną budowę molekularną. Wskutek tego tak łatwo zmienić ich kształt oraz objętość. Wymaga to niemniej jednak obszernych nakładów energii. Wykorzystuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz zostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku.

Tudzież wykorzystana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązkowa obecność chłodnicy. Bez właściwego systemu chłodzenia, sprężarka bardzo szybko uległaby uszkodzeniu. Do wnętrza machiny gaz pozostaje zassany. Tuż przy wlocie dominuje ciśnienie ssawne, nieco niższe od atmosferycznego.

Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest nadzwyczaj wysokie. To właśnie dzięki temu czynnik jest szybko przetłaczany na zewnątrz. Oprócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki powoduje parę innych rezultatów. Następuje zmiana gęstości i temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają nadzwyczaj stłoczone. Natomiast za pomocą chłodnicy kontrolujemy uwalniane ciepło. Możliwe jest też wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator wzmaga ruch powietrza w określonym kierunku.